I Основно училище "Свети княз Борис І" - гр. Варна


Нашето училище предлага качествено обучение, съобразено с тенденциите за широко интегриране на компютърните технологии в обществото, растящата необходимост от чуждоезиково обучение. Подготвя личности, владеещи основите и закономерностите на човешкото познание. Възпитава у учениците общочовешки ценности и добродетели за приобщаването им към ценностната система на европейската общност.

Училището разгръща разнородна дейност в извънкласни и извънурочни форми, с цел развиване индивидуалните способности на учениците и улесняване на тяхната личностна и професионална реализация. Ние се стремим да изградим у децата основателно самочувствие на знаещи и можещи хора, съзидатели на по-мирен, по-интересен и по-добър свят.
Грамоти

Грамоти и благодарствени писма

Училищна база

Територия на учениците

Изкуство и спорт

Ученическо творчество

3 март 2023 г.

02.03.2023
Във връзка с  3 март 2023 г. (петък) – Освобождението на България – национален празник - почивен д...

Междусрочна ваканция

31.01.2023
Междусрочната ваканция за учениците от първи до седми клас е от 01.02.2023г. до 05.02.2023г. Учебните занятия запо...

Коледен полет с дрон

19.12.2022
Коледен полет с дрон - подарък от педагогическия колектив на IОУ Св. княз Борис I към своите ученици. В рамките на ...

Прием 2023/2024
 

За прием в първи клас посетете страницата school.uslugi.io към община Варна

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2022-2023 година 
https://school.uslugi.io/documents/2022/Grafik_1class_Varna_2022.pdf