Във връзка с празника Въведение Богородично или познат още като Денят на християнското семейство с ученици, от различни класове, изучаващи Православни християнски ценности, представихме кратък сценарий!
Въведение Богородично е едни от най- важните и значими празници, в културата на Православната вяра, която е била и трябва да бъде крепило на нашия народ! Да възпитаваме децата на България в дух на вяра и родолюбие е наш дълг- дълг, който стои предизвикателно пред всички нас- учители и родители! Празникът ни въвежда в исконните ценности на нашите национални традиции. Вярата в доброто, почитта и любовта към родителите, и семейството бяха основен акцент в това мероприятие. Семейството е важен фактор в изграждането на едно здраво общество. В този дух е необходимо да възпитаваме своите деца- децата на нашата България, ако искаме след нас да има добро наследство.