С любими възрожденски песни, звучащи по училищното радио в междучасията, започна седмицата в навечерието на Деня на народните будители в Първо ОУ. Прекрасна инициатива на ученическия съвет. Учениците изготвиха плей лист от възрожденски песни, които всеки ден звучаха през междучасията в знак на почит към българските будители. По- големите ученици проведоха дискусии на тема "И всеки помни по един будител"! Към педагогическия екип на училището беше отправен поздравителен адрес от името на ученическия съвет и неговия  председател Рая Маринова,  заедно с Димитър Станчев от 7б клас. За учениците всеки учител е съвременен будител и заслужава специален поздрав и думи на признателност и благодарност. Учениците от 6 а клас подготвиха презентация на тема "Денят на народните будители", която предоставиха на всички класове в училище. Дейностите са по Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и  студенти и в неравностойно социално положение през 2023 година.

Народни будители