Нашите варненски будители!

         На 2.ХІ.2016 год. учениците от І ОУ отдадоха почит на варненските будители, проследявайки най-важните събития и живота и дейността на най-изтъкнатите личности на Възраждането в родния ни град.