На 25.03.2019г. учители и ученици от ІОУ „Св.княз Борис І“ се включихме в иниацитивата „Ден  на търпението“ подета от общински съвет по наркотични вещества гр.Благоевград.

В час на класа се проведе дискусия с учениците от І до VІІ клас за смисъла и ценността на търпението във всички аспекти на човешкия живот: здраве, спортни постижения, в общуването, играта, в учението, в нагласата за бъдещето и други. Изработихме табло с цитати за търпението, предложени от ученици, което поставихме във фоайето на училището.