Географски клуб "Планета" подреди във фоайето на училището  макети, изработени в часовете по СИП. Много знания и сръчност са вложени в творенията на учениците.

Поздравяваме учениците и техния ръководител за чудесните макети!