В седмицата преди Коледа учениците от ІОУ "Св. княз Борис І" се състезаваха за най-добре украсена класна стая. Децата от начален етап подредиха кътове на тема "Коледната трапеза в миналото", а големите "Съвременна Коледа". Комисия с председател г-н Росен Германов, г-жа Ирина Георгиева - директор на училището, г-жа Даниела Димитрова - заместник директор и представител на ученическия съвет оцени в три категории украсата.

І категория - "Най-близо до традициите" - ІІІа, ІІІб и ІVа клас

ІІ категория - " Най-стилна украса" - Іа, ІІа, VІІа клас

ІІІ категория - " Най-добра идейна насоченост" - ІІб, VІа, Vа клас

Благодарим на учениците, техните родители и ученическия съвет за креативността и съдействието!