Днес, учениците от начален етап празнуваха и се забавляваха. Те представиха сценки, пяха и танцуваха.