Във връзка с плана на комисията за превенция на училищния тормоз бе организиран конкурс на тема "Виж доброто в мен". Включиха се ученици от І до VІІ клас.

Благодарим на участниците за активността и творческия ентусиазъм.

Представяме част от рисунките, другите може да видите в раздел "Училището - територия на учениците" - "Изобразително изкуство".

Д.Д. 5б                                                             Г.И.3а                                                       Б.Т. 6б

Е.З. 4б                                       Ц.П.5б                                         А.И.4а

Г.Б 4а                              М.С. 2а                             С.Х.  2а                                             И.П. 5а