През месец април ученици от групите по СИП - изобразително изкуство с ръководител Р.Германов взеха участие в училищния конкурс на тема "Какво ме прави щастлив?".

  Мероприятието е включено в плана на Училищния координационен съвет за противодействие на тормоза в ІОУ за 2015-2016г.

Най-добрите творби бяха изложени във фоайето на училището.

Благодарим на участниците!