На 13.05.2019г. се проведе кръгла маса под надслов: „Училище без насилие“. Мероприятието е включено в плана за работа на Училищния координационен съвет за противодействие на насилието и тормоза в Първо основно училище „Св. княз Борис І“ за 2018-2019г. Гост на събитието беше госпожа Светлана Райкова – секретар на МКБППМН.

    На кръглата маса бяха дискутирани въпроси, свързани с дефиниране на понятията „насилие“ и „тормоз“, видовете насилие и тормоз, решаваха се казуси за изясняване на разликите между тормоз и закачки или игра между децата и учениците, както и игри за изясняване на признаците по които могат да се разпознаят насилието и тормоза.

      Никола Коев, Аделина Александрова, Анелия Атанасова от VІІа клас получиха грамоти от г-жа Светлана Райкова за участие в конкурса, организиран от МКБППМН „Доброто е моят избор".