Добротворците от II б клас се включиха в Мартеничковата кампания на Фондация „Карин дом“, чиято кауза е да осигури по-добър живот на децата със специални потребности. Децата с много желание и любов изработиха прекрасни мартенички. Постъпленията от кампанията ще бъдат изразходвани за включването на двама нови треньори за плувните сесии и терапия на децата в ерготерапия и физиотерапия.