Скъпи ученици от 23 до 27.10 по идея на ученическия съвет се проведе седмица посветена на 1-ви ноември - Ден на Народните Будители. Инициативите бяха организирани и осъществени от членовете на ученическия съвет. Бяха изготвени постери, презентация, плей лист с любими възрожденски песни, които звучаха в голямото междучасието. Седмицата завърши с празнично обръщение към педагогическия екип на училището отправен от името на ученическия съвет.
За активно участие награда-книга, финансирано от програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти и в неравностойно социално положение през 2023 получават:

1. Екатерина Марчева - Vа клас
2. Стоян Петров - Vа клас
3. Ива Стоянова - Vб клас
4. Мелис Добрева - Vб клас
5. Божирад Димитров - VIа клас
6. Теодора Найденова - VIа клас
7. Венцислав Митков - VIб клас
8. Пресияна Мирославова - VIб клас
9. Димитър Станчев - VIIб клас
10. Рая Маринова - VIIб клас