Дария Джорабчи от 7б клас спечели награда, сертификати и плакет за училището за участието си в конкурсите:

"ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО И ПРОГРЕСЪТ" и Седмица на великите пътешествия - 5-9 декември 2022 г..

Благодарим на участниците и на Дария за отличното представяне!