Във връзка с националната седмица на четенето /09.12.-13.12.2019г/ ученици от VІа клас с класен ръководител г-жа Анелия Чолакова посетиха подготвителната група в ІОУ"Св.княз Борис І" за да прочетат приказки на децата. С изключителен интерес малките възпитаницина училището слушахапоучителните и забавни приказки, а след товабеседваха с какичките за своите любими герои.