ПОДАДЕНА    РЪКА

            На 23. 12. 2016 год. група ученици от Vб, VІІа и VІІб кл. посетиха живеещите в Център за настаняване от семеен тип в жк „Вл. Варненчик“ и предадоха събраните по инициатива на УС на І ОУ дарения от дрехи.