Мястото е градската библиотека в близост до училището ни,  реновираното читалище "Петко Р. Славейков" във Владиславово. Месец февруари е и се вглеждаме този път в почерка на великия Апостол на българската свобода - Васил Левски. Посещението ни е провокирано от идеята за интерактивен  урок, посветен на Дякона, на тема "Дигитализация на почерка на Васил Левски".
Учениците от 7 а клас от нашето училище научиха, че шрифтът, базиран на почерка на Васил Левски, е важен културен факт за съвременното общество. Какъв е почеркът на Левски? Той е красив, чист и хармоничен. Формите на буквите и подреждането им на редовете, са типични за стиловете почерци през втората половина на 19 век. Почеркът на Левски има силен и подчертан характер с богата и интересна вътрешна динамика, излизаща извън стандартния канцеларски краснопис. Ниската височина на редовните букви създава  ясен силует на думите и редовете, а ритмичните и динамични горни дължини, излизащи в щедрите междуредия, придават изтънчен и емоционален калиграфски вид на почерка.
"Левски има един от най- чистите почерци, силен и овладян характер." - казва за него Стефан Пеев.
Учениците цитираха емблематични за Левски фрази, които знаем и преповтаряме заради мъдростта на посланията в тях: "Дела трябват, а не думи!", "Ако спечеля, печеля за цял един народ. Ако загубя  - губя само мене си." "Гледай народната работа повече от своята.
При асоциативната игра всяко дете сподели думата, която си мисли. Сред тях са: лъв, знаме, гордост, сила, безсмъртие, слава. А за всеки от нас Левски е обединител на нацията.
В класната стая учениците ще направят препис на заветните дими на Левски и си обещаха да последват примера му за красив и чист почерк.
Благодарим на читалищния библиотекар Пламена Христова и на класния ръководител Донка Петрова за интересния урок, посветен на 151 годишнина от гибелта на Васил Левски.