Гордеем се с учениците от 3а клас на I ОУ "Свети княз Борис I", които се представиха достойно на празника на Владиславово, като поздравиха присъстващите с театрална постановка. Модерен прочит на приказката "Тримата братя и златната ябълка"!