Учениците от пети клас изготвиха красиви проекти по география.

 Поздравяваме учениците за изключителната работа и творческо мислене.