Учениците от VІа клас успешно защитиха проектите си по предмета Човекът и природата със старши учител Димитрина Ангелова. Децата бяха разделени на три групи, които подготвиха проекти върху "Движение и сили", "Налягане" и "Електричество".

                            Поздравяваме учениците за отличното представяне и оригиналните идеи.