Учениците от кл, с преподавател гл.учител Н.Георгиева, защитиха учебен проект по ИУЧ БЕЛ на тема "Празниците на българите", представяйки свои макети по темата.