В часа по физика и астрономия учениците от 7б и 6б клас представиха и защитиха проекти за безопасно ползване на електричния ток. Децата бяха добре подготвени и мотивирани в изпълнението на поставената задача.