В часа по "Човекът и природата" учениците разгърнаха своето творческо въображение и представиха прекрасни проекти на тема "Слънчева система".