По повод Световния ден на Земята и седмицата на гората природозащитната организация "Зелени Балкани" проведе викторина сред подрастващите от 5 и 6 клас. С цел популяризиране най-важното значение на лешоядите като санитари на природата по проект "Светло бъдеще за черния лешояд" бяха отправени въпроси относно живота и поведението на тези застрашени птици. Всички участници получиха сертификати, а най-добре представилите се - значка на черен лешояд.

 Значки получиха Денис, Ивон и Калоян от 5а клас.

 

Поздравяваме децата за чудесното представяне!