Да изучаваш чужди езици е предизвикателство!
Да четеш  поезия на изучаваните в училище чужди езици е двойно предизвикателство за учениците от 6 а клас, с кл. ръководител М. Маринова. Това се случи в часа по литература заедно с г-жа Д. Петрова. Шестокласниците прочетоха ботевото стихотворение "Хаджи Димитър" на български, руски, английски и френски. Благодарност отправяме, в Деня на международния ден на учителите, към г- жа И. Георгиева, с която учениците изучават руски език и на г- жа Д. Тодорова, по английски език. Прочетохме изразително откъси от Ботеви стихотворения на български, руски, английски и френски език.  Отговорихме и на въпросите: Защо е полезно да знаем чужди езици? С какво ни обогатяват те! Изводите за нас са - като съвременни граждани на света владеенето на чужди езици ни прави свободни хора!