В периода от 28.03.2016г. до 01.04.2016г. се провежда седмица на природоматематическите науки. Учениците от ІОУ гр.Варна представят своите знания чрез табла и различни макети по съответните предмети. В изложбата се включиха и ученици от начален етап, ПИГ ІVа клас.