Изминалите учебни дни в I-во ОУ „Свети княз Борс I“ бяха белязани от природонаучните технологии и науки. Не зная колко от хората разбират, че високите технологии, белязали съвремието ни, са по своята същност свързани, като не отричаме, че в основата е математиката, логическото мислене и творчеството.

При нас всичко започна с един бинарен урок по математика и информационни технологии. Прилагането на математическите умения е интелектуално приключение, изискващо въображение, съобразителност, логическо мислене, последователност и критичност. В този урок показахме нагледно прилагането на математиката в живота.

Продължихме с проекти от уроци по Човек и природа за стомана, реализирани в презентации от знания по информационни технологии.

С желание да мотивираме децата от 4 клас и да ги ангажираме към науката и нейният чуден свят подготвихме една лабораторна демонстрация по физика и химия. Учениците от пети, шести и седми клас на I-во ОУ „Свети княз Борс I“ демонстрираха нагледно физични и химични процеси, които се случват в света около нас. Показаха ни, че като природна наука химията изучава състава, структурата и свойствата на веществата (химичните елементи и техните съединения), както и превръщането на едни вещества в други в хода на различни химични реакции. Физиката е естествена наука, която изучава законите на движението и на термодинамиката. Тя има за цел изучаването на широк спектър от предмети и явления от всички възможни мащаби: от елементарните частици до най-големите звездни купове.

Приказката физика и химия - експериментално представление, което впечатли малките ни последователи от четвъртите класове!