Днес 31.03.2021г. се проведе празника  "В света на природните науки" като част от седмицата на природо-математическите дисциплини. Събитието бе организирано в четири кръга в електронна среда. Първи кръг  - състезание "Минута е много", втори - представяне на проекти на учениците /кръстословици, табла, макети/, трети кръг - представяне на презентацията на 6б клас "Математиката в нашия живот" и последния кръг - игра с публиката - решаване на криптограма.

В първи кръг отборът на петокласниците "Нютон" /К.Р.и Ц.П. от 5б и С. и А. от 5а/, на шестокласниците "Питагор" /Й.Х. и З. от 6б и К и И от 6а/ и на седмокласниците "Менделеев"/ М. и Г.И. от 7а и К. и А. от 7б/ се състезаваха върху дванадесет въпроса от четири учебни дисциплини - математика, физика, химия и биология. Времето за отговор на всеки въпрос беше десет секунди. Тук силите бяха изравнени и отборите получиха максимален брой точки.

Във втори кръг отборна грамота получава 5б клас и индивидуални М. от 7а, К.Р., М.К., А.Н., М.Б., М.Г., и Д.Д. от 5б клас за съставени кръстословици.  Д.С. и Н.Д. от 5б клас и учениците от Іа клас изработили прекрасни макети в часовете по технологии и предприемачество с р-л г-жа П.Т. получават грамоти за най-добри макети.

В трети кръг отборна грамота печели 6б клас и индивидуална грамота получава Й.Х. за сглобяване и оформяне на груповата презентация.

В последния кръг - разшифроване на криптограмата победител стана П.Х. от 7б клас.

Благодарим на участниците за участието им и ги поздравяваме с чудесното представяне!