Имаме си славни природолюбители в класа! Похвала за: Сибел, Барбара, Ивона, Милен, Ридван, Бекир, Венци, Калоян, Георги, Константин, Върбан, Тома, Драго. Стореното от тях е част от призива за "Чиста природна среда"!