За пореден път Ева и Ясна Бербенкови от VІб кл. показаха отличните си умения в плувния басейн, завоювайки общо седем медала на състезанието по плуване „Златна Добруджа“.