Аз не познавам друг белег на превъзходство освен добротата! – Бетовен

 Какво е ДОБРОТВОРСТВО ? - Вършене на добри дела.

IОУ „ Св. Княз Борис I“ е територия на добротворството. Тук нашите ученици се учат на търпение, учат се да проявяват уважение един към друг, да бъдат честни.  Проявяват разбиране, благодарят но и  могат да прощават. Следвайки тези принципи учениците създадоха свои правила, които спазват в класовете си.

 Три важни неща има в човешкия живот: първото е да си добър, второто е да си добър и третото е да си добър. – Хенри Джеймс

 Добрината не може да бъде забравена! Сторил ли си на някого нещо добро, той винаги ще го помни! 

Добрият човек е всякога добър и нищо в света не може да го опетни. – Петър Дънов

 Има един важен закон в живота, който всички трябва да знаете. Той е следният: добрият човек всякога си остава добър. – Петър Дънов

   

Іа                                                Іб

 

 

Ів                                                                                  ІІа

   

ІІб                            

                    

                ІІІа                                                      ІІІб

        

 VІа                                                              VІб