На 12 април отбелязваме Денят на космонавтиката. Един паметен ден в историята на човечеството, когато човек наднича извън пределите на Земята. Първият космонавт Юрий Гагарин с космическия кораб "Восток 1" прави една пълна обиколка на Земята за 1час и 48 минути. С тази дата се дава начало на развитието на космонавтиката в световен мащаб.

   Децата винаги проявяват любопитство към Космоса и изразиха този интерес създавайки макети.

Дария-6б                                  Венцислав - 4б              Магдалена, Кремена и Цветелина 6б