1a                                                       1б                                                                   1в

   

2а                                                                     2а                                                                     2а

2а                                             2а                                                                    2а

  

2а                                                                    2а                                                    2б

2б                                                                   3а                                                    3б

3б                                                 4а                                                                      4а

 

4а                                                                    4а                                                          4а

 4а                                                                       4а                                                       4а

 

4б                                                   5а                                                                        5б

                      Поздровяваме всички участници за прекрасните творби свързани с ДОБРОТО! ДА БЪДЕМ ДОБРИ!