Първо основно училище "Св. княз Борис I" беше неразделна част от празничното шествие за отбелязване на 24 май - Ден на победилия човешки дух и наредък! Едно запомнящо се преживяване за ученици, учители и родители.