Във връзка с предстоящите инициативи и кампании по повод 29 юни,  УКБДП на I ОУ "Свети княз Борис I", гр. Варна организира изложба на тема "Моят безопасен град ", в която участие взеха учениците от начален етап. Децата имаха възможност да претворят и покажат своите знания за спазване на обществените норми и правила за лична и колективна безопасност на пътя, като с голям интерес, старание и креативност изработиха макети и рисунки.