Децата от IIа и б клас изготвиха табла за празника. Отбелязаха го с кратка програма.