30 ГОДИНИ!
Младост и зрелост събрани в едно!
 
По повод празника филиалът на ДТ „Стоян Бъчваров” събра на 3.V. няколко поколения ученици, учители, директори, родители, чиято съдба е свързана с І ОУ – Варна. Всички си припомниха отминалите години и се насладиха на настоящите таланти.