На 27.11.2019г. се проведе традиционното състезание "Българиада", което имаше за цел да разпали българския дух у децата. В оспорвана битка се впуснаха два отбора - "Ерудити" и "Интелигенти", включващи представители на всички паралелки от пети до седми клас. Учениците се състезаваха в няколко кръга по български език и литература, история и география. Организаторите на събитието госпожа Елка Ялнъзова, Ваня Тренева и Нели Николова включиха и публиката в състезанието. На първо място се класира отборът на ерудитите, а на второ на интелигентите. Грамоти раздаде председателят на журито господин Росен Германов.