Шести "а" клас проявиха инициатива да изчистят училищния двор. Децата проявиха старание и бяха удовлетворени от работата си.