През месец март в ІОУ се проведе конкурс за рисунка на тема: "Свят без насилие" с участието на ученици от І до VІІІклас. Мероприятието е включено в плана за работа на Училищния координационен съвет за противодействие на тормоза в училище. Най-добрите рисунки бяха поместени във фоайето на училището.