Уважаеми родители, от 4.12.2017г./понеделник/ учебните занятия ще се провеждат в сградата на СУ"П.Кр. Яворов".

Всички ученици трябва да бъдат на 4.12.2017г. в 7,45 часа пред северния вход /срещу детската градина/ на училище "П.Кр. Яворов".

Преместването се налага във връзка с основния ремонт на сградата на ІОУ"Св.княз БорисІ".

                                                                                                                                                                  От ръководството