На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа  на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуация на криза свързана с COVID-19“. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии: 0882078085 и тел.: 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:30 – 11:30 часа и 12:30 – 16:30 часа.