Дистанционното обучение на учениците продължава до 12.04.2020г.