Тържеството по случай закриването на учебната година ще се проведе от 9,00часа. Моля, всички участници да се явят в 8,30часа в двора на училището, а останалите ученици в 8,50часа в официално облекло.