Заповед на министъра за ОРЕС

 

 

I Основно училище „Свети княз Борис І”

гр.Варна, р-н ”Вл. Варненчик” тел.: 510-313,  510-317

       e-mail: osnovno_1@abv.bg                           www.1ou-varna.com

 

 

 

Г Р А Ф И К

на обучението на учениците от V –VII клас през периода  

от 15.03.2021 г – до 26.03.2021 г.

                                                                                                                                                               

Клас

 

 

Присъствено обучение

Обучение в електронна среда

V

-

15.03.2021 г – 17.03.2021 г

18.03.2021 г – 26.03.2021 г

-

VI

-

15.03.2021 г –26.03.2021 г

VII

-

15.03.2021 г – 26.03.2021 г

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на  І Основно училище ”Свети  княз Борис І” - гр. Варна