Зимната ваканция е от 4.02. до 8.02.2017г. включително. Учебните занятия започват на 9.02.2017г. в 8,00часа.