"Коледен полет с дрон" - подарък от педагогическия колектив на IОУ "Св. княз Борис I" към своите ученици. В рамките на три дена децата ще се научат да управляват дрон под ръководството на капитан III ранг, главен асистент, д-р инженер Тодор Коритаров.