До 17.09.2016г. всички ученици да представят за заверка лични карти и ученически книжки(бележници) с актуална снимка.