На проведената във Виена сесия на Академия АCES, бяха отличени петнадесет български училищни проекта, които ще получат съответното финансиране. От гр.Варна три училища ще работят по проекти към ACES. Нашето училище е едно от тях. Международният проект е "I gave what I had" и включва съвместна дейност с партньорски училища от Македония и Черна гора.

   Дейностите по проекта са насочени към благотворителна хуманитарна дейност и развиване у децата на чувства за взаимопомощ, съпричастност и солидарност.