По заповед на министъра на образованието РД09-1474 от 24,01,22г. и РД09 - 1804 от 31,08,21г.  междусрочната ваканция на учениците е от 31.01.2022г. до 04.02.2022г. включително. Учебните занятия се възобновяват на 07.02.2022г.